"ประวัติหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ"
 
 

ความหมายห้องสมุด

 
งานวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ 999 หมู่ 6 ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนคราชสีมา 30210
โทร.044 081 145 Fax. 044 081 146